Faisnéis do Scoileanna 

Turais Scoile

Is féidir le Banc Ceannais na hÉireann seisiún faisnéise a sheoladh do mheánscoileanna maidir le ról agus feidhmeanna an Bhainc Ceannais agus maidir lena chaidreamh leis an Eurochóras. Is ar dhaltaí Ardteistiméireachta Staidéar Gnó nó Eacnamaíochta atá an seisiún seo dírithe.

Tuairim is uair an chloig a mhairfidh an seisiún faisnéise agus 25 duine ar a mhéad a bheidh i ngach grúpa.

Íoslódáil agus comhlánaigh an fhoirm iarratais thíos a luaithe is féidir roimh ré, le do thoil, agus seol ar ais í chuig press@centralbank.ie nó chuig:

An Phreasoifig
Banc Ceannais na hÉireann
Bosca PO 559
Sráid an Dáma
Baile Átha Cliath 2

Cé go ndéanfar gach iarracht freastal ar aon iarratas den sórt seo, ní féidir linn geallúint a thabhairt go nglacfar leis.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, cuir glaoch ar (01) 2246299.

Íoslódáil an Fhoirm Iarratais

 An Fhoirm Iarratais

Treoracha chuig an mBanc Ceannais

Cliceáil anseo chun léarscáil a fheiceáil

Cobhsaíocht Praghsanna: cén tábhacht atá ann duitse?

 Bileog Faisnéise do Dhaltaí (PDF)

 Leabhrán do Mhúinteoirí (PDF)

Cluichí

Tá dhá chluiche idirghníomhacha seolta ag an mBanc Ceannais Eorpach - €CONOMIA, cluiche maidir le Beartas Aigeadaíochta, agus Inflation Island. Cliceáil anseo chun teacht orthu.

FACTS

D’fhoilsigh an Banc Ceannais Eorpach FACTS, cur i láthair ilteangach 40 sleamhnán, maidir le baincéireacht cheannais san Eoraip. Cliceáil anseo chun teacht air.