Ceapachán an Leas-Ghobharnóra nua fógraithe ag an mBanc Ceannais 

Preaseisiúint an 13 Iúil 2011

This press release is also available in English

D’fhógair Banc Ceannais na hÉireann inniu gur ceapdh Stefan Gerlach mar Leas-Ghobharnór.  Faoi láthair, tá an tUas. Gerlach ina Ollamh le hEacnamaíocht Airgeadaíochta agus ina Stiúrthóir Bainistíochta ar an Institiúid um Chobhsaíocht Airgeadaíochta agus Airgeadais in Ollscoil Frankfurt. Rachaidh sé i mbun dualgas sa Bhanc Ceannais an 1 Meán Fómhair 2011.

Beidh sé ar dhuine de bheirt leas-ghobharnóir sa Bhanc Ceannais agus beidh sé freagrach as feidhmeanna na baincéireachta ceannais. Is é Matthew Elderfield an Leas-Ghobharnóir atá freagrach as an rialáil airgeadais. Tagann an tUas. Gerlach i gcomharbacht ar Tony Grimes atá ag dul ar scor tar éis dó bheith ina Ard-Stiúrthóir agus ansin ina Leas-Ghobharnóir ó 2007 i leith.

Agus an ceapachán á fhógairt aige inniu, dúirt Gobharnóir an Bhainc Ceannais, Patrick Honohan: “Tá áthas orm fáilte a chur roimh Stefan Gerlach chuig Banc Ceannais na hÉireann. Tá sárscileanna aige don ról seo. Leis an taithí atá aige ar an réimse airgeadaíochta agus eacnamaíoch mar aon leis na cáilíochtaí atá cothaithe aige le linn a ghairme, tá sé lánoiriúnach don ról nua atá á ghlacadh aige air féin le linn na tréimhse dúshlánaí seo.’

Tá an tUas. Gerlach, a rugadh sa tSualainn, ina Ollamh le hEacnamaíocht Airgeadaíochta in Ollscoil Frankfurt ó 2007 i leith. Roimhe sin, d’oibrigh sé sa Bhanc um Shocraíochtaí Idirnáisiúnta i Basel agus bhí sé ina Cheann Rúnaíochta ar an gCoiste um an gCóras Airgeadais Domhanda. Chomh maith leis sin, bhí sé ina Phríomheacnamaí in Údarás Airgeadaíochta Hong Cong.

Ghabh an Gobharnór buíochas le Tony Grimes atá ag dul ar scor. ‘Thairbhigh an Banc Ceannais go mór as a chuid oibre thar na blianta agus go háirithe le blianta beaga anuas.’