Fógraíonn an Banc Ceannais an Dara Sraith d’Fhóraim Rialála Comhar Creidmheasa 

Preaseisiúint an 12 Bealtaine 2011

This press release is also available in English 

D’fhógair an Banc Ceannais inniu go seolfaí an dara sraith d’Fhóraim Rialála Comhar Creidmheasa i gCorcaigh inniu. Leanann an Fóram Rialála as sraith tionscnaimh cruinnithe a seoladh anuraidh lena dtugtar an deis d’oifigigh comhar creidmheasa atá i seilbh post tábhachtach rialachais beartas agus oibríochtaí rialála agus an cruth agus treo don earnáil a phlé. Leis an bplé seo, díreofar ar straitéis rialála, ar rialachas corparáideach, ar athstruchtúrú, ar athbhreithnithe ar leabhair iasachta agus ar phróiseas dheireadh na bliana do 2011.

Arsa James O’Brien, Cláraitheoir na gComhar Creidmheasa: ‘Tá sé i gceist againn cur leis an bplé dearfach a bhí againn anuraidh le comhair chreidmheasa aonair agus oibriú i dteannta leo chun a chinntiú go gcuirfí earnáil na gcomhar creidmheasa ar bhonn fónta arís agus chun a chinntiú go mbeidh sé inmharthana san fhadtéarma. Leagfaimid amach ár straitéis don earnáil a bheidh bunaithe ar chosaint chobhsaíocht na hearnála agus ar chosaint taiscí comhaltaí aonair. Fáiltímid roimh chaidreamh díreach ag an bhFóram, rud a chuirfidh go mór le múnlú beartais rialála.’

Tionólfar an tsraith cruinnithe leis na comhair chreidmheasa ar fud na tíre sna seachtainí atá romhainn, agus tionólfar cruinnithe breise i mBaile Átha Cliath, i Luimneach, i mBaile Átha Luain, i Sligeach agus i gCill Chainnigh.

Tabharfar cuireadh d’oifigigh comhar creidmheasa freastal ar na Fóraim seo. Is é seo a leanas sceideal cruinnithe an Fhóraim Rialála:

Date

Location

12 Bealtaine

Corcaigh

18 Bealtaine

Baile Átha Cliath

19 Bealtaine

Luimneach

24 Bealtaine

Baile Átha Cliath

25 Bealtaine

Baile Átha Luain

26 Bealtaine

Sligeach

1 Meitheamh

Cill Chainnigh