Rabhadh ón Bhanc Ceannais na hÉireann maidir le Gnólacht Infheistíochta Learn About Share Ltd (Éire) 

Preaseisiúint 8 Nollaig 2011

This press release is also available in English 

D’fhoilsigh Banc Ceannais na hÉireann fógra rabhaidh inniu maidir le Learn About Share Ltd (Éire). Cé nach bhfuil an gnólacht seo údaraithe mar ghnólacht infheistíochta nó mar ghnólacht gnó infheistíochta in Éirinn, bhí seirbhísí infheistíochta, comhairle infheistíochta agus seirbhísí gnó infheistíochta á dtairiscint aige sa Stát. Fograítear an fógra seo i nuachtáin laethúla Éireannacha faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007. Fograítear an fógra seo i nuachtáin laethúla Éireannacha faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007 agus faoin an Acht um Idirghabhálaithe Infheistíochta 1995, arna leasú.

Is cion coiriúil é ag gnólacht infheistíochta gnó a sheoladh in Éirinn mura mbeidh údarú faighte aige ó Bhanc Ceannais na hÉireann. Ní bheidh cliaint de chuid gnólachtaí neamhúdaraithe i dteideal cúiteamh a fháil ón Scéim um Chúiteamh d’Infheisteoirí.

Aon duine ar mian leis nó léi faisnéis maidir le gnólachtaí den sórt sin a thabhairt do Bhanc Ceannais na hÉireann, féadfaidh sé nó sí glaoch a chur ar (01) 224 4000. Is féidir le daoine den phobal glaoch a chur ar an uimhir seo freisin chun a fhiafraí cibé acu atá gnólacht infheistíochta údaraithe nó nach bhfuil. Ó tarmligeadh na cumhachtaí dlíthiúla riachtanacha i mí Lúnasa 1998, eisíodh 88 rabhadh inar ainmníodh 162 gnólacht. Tá liosta de na fógraí rabhaidh go léir arna n-eisiúint go dtí seo le fáil ar an suíomh gréasáin www.centralbank.ie.