Rabhadh ón mBanc Ceannais maidir le Gnólacht Infheistíochta First Standard Management Limited 

Preasráiteas 9 Samhain 2011

This press release is also available in English

D’fhoilsigh an Banc Ceannais fógra rabhaidh inniu maidir le First Standard Management Limited (Éire, an Eilvéis agus Hong Cong). Cé nach bhfuil an gnólacht seo údaraithe mar ghnólacht infheistíochta in Éirinn, d’airbheartaigh sé bheith ina ghnólacht infheistíochta sa Stát nó d’éiligh sé gur gnólacht infheistíochta sa Stát é. Fograítear an fógra seo i nuachtáin laethúla Éireannacha faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007.

D’fhoilsigh an Banc Ceannais fógra rabhaidh inniu maidir le First Standard Management Limited (Éire, an Eilvéis agus Hong Cong). Cé nach bhfuil an gnólacht seo údaraithe mar ghnólacht infheistíochta in Éirinn, d’airbheartaigh sé bheith ina ghnólacht infheistíochta sa Stát nó d’éiligh sé gur gnólacht infheistíochta sa Stát é. Fograítear an fógra seo i nuachtáin laethúla Éireannacha faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Margaí in Ionstraimí Airgeadais) 2007.

Is cion coiriúil é ag gnólacht infheistíochta gnó a sheoladh in Éirinn mura mbeidh údarú faighte aige ó Bhanc Ceannais na hÉireann. Ní bheidh cliaint de chuid gnólachtaí neamhúdaraithe i dteideal cúiteamh a fháil ón Scéim um Chúiteamh d’Infheisteoirí.

Aon duine ar mian leis nó léi faisnéis maidir le gnólachtaí den sórt sin a thabhairt do Bhanc Ceannais na hÉireann, féadfaidh sé nó sí glaoch a chur ar (01) 224 4000. Is féidir le daoine den phobal glaoch a chur ar an uimhir seo freisin chun a fhiafraí cibé acu atá gnólacht infheistíochta údaraithe nó nach bhfuil. Ó tarmligeadh na cumhachtaí dlíthiúla riachtanacha i mí Lúnasa 1998, eisíodh 87 rabhadh inar ainmníodh 161 gnólacht. Tá liosta de na fógraí rabhaidh go léir arna n-eisiúint go dtí seo le fáil ar an suíomh gréasáin.