Seolann Banc Ceannais na hÉireann “Glúin an €uro-Duais na nDaltaí”  

Preaseisiúint 6 Deireadh Fómhair 2011

This press release is also available in English

Tá comórtas do dhaltaí meánscoile seolta ag Banc Ceannais na hÉireann d’fhonn tuiscint níos fearr a chothú ar cheapadh beartais airgeadaíochta.

Tá ‘Glúin an €uro-Duais na nDaltaí’ ar oscailt do dhaltaí meánscoile atá san idirbhliain nó sa chúigiú bliain. Tugtar an deis do na daltaí sin aithris a dhéanamh ar ról Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh nuair a bhíonn an ráta úis iomchuí á shocrú aici. Beidh trí bhabhta sa chomórtas seo: tráth na gceist ar líne, tionscadal agus cur i láthair a thabharfaidh na hiomaitheoirí do phainéal de chuid Bhanc Ceannais na hÉireann. Déanfaidh an fhoireann bhuaiteach ionadaíocht d’Éirinn ag Ócáid Eorpach Duaiseanna a bheidh ar siúl sa Bhanc Ceannais Eorpach i Frankfurt i mí an Mheithimh 2012. Tacaíonn Cumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann leis an tionscnamh seo in Éirinn.     

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt Patrick Honohan, Gobharnóir an Bhainc Ceannais: ”An 1 Eanáir 2012, comórfar cothrom deich mbliana an dáta a tugadh nótaí agus monaí euro isteach. Ó tharla go bhfuil bainistiú an euro idir camáin faoi láthair, ba cheart go gcothódh an comórtas seo spéis leathan i measc daltaí meánscoile chun go smaoineoidh siad ar obair an Eurochórais agus ar an méid a dhéanaimid sna bainc náisiúnta cheannais agus ar leibhéal an Bhainc Cheannais Eorpaigh i rannchuidiú le cinntí beartais airgeadaíochta agus le cobhsaíocht airgeadais don limistéar euro. Leis an gcomórtas seo, táimid ag súil go spreagfar tuiscint níos fearr ar na feidhmeanna tábhachtacha a chomhlíonann Banc Ceannais na hÉireann, an BCE agus an tEurochóras i gcoitinne agus go gcothófar plé breise sa seomra ranga maidir leis na feidhmeanna sin.”

Arsa Mary O’Sullivan, Uachtarán Chumann Múinteoirí Staidéar Gnó na hÉireann: “Tá lúcháir orainn tacú le Glúin an €uro-Duais na nDaltaí sa bhliain tionscnaimh seo. Tá an geilleagar agus cursaí airgeadais go mór á bplé ag daltaí faoi láthair. Molaim do na meánscoileanna go léir páirt a ghlacadh sa chomórtas seo toisc go dtugann sé deis iontach dóibh eolas agus taithí a fháil ar na tosca go léir a bhaineann le cinnteoireacht beartais airgeadaíochta.”

Beidh idir beirt agus cúigear ar gach foireann mar aon le múinteoir ainmnithe. Chun clárú don chéad bhabhta den chomórtas, ba cheart do dhaltaí breathnú ar shuíomh gréasáin an chomórtais www.generationeuro.ie roimh an 30 Samhain 2011.