Treoir do Thomhaltóirí maidir leis an gCód um Riaráistí Morgáiste  

Preasráiteas an 11 Feabhra 2011

This press release is also available in English

D’fhoilsigh Banc Ceannais na hÉireann inniu Treoir do Thomhaltóirí maidir leis an gCód Iompair reachtúil um Riaráistí Morgáiste. Leis an gCód a tháinig in éifeacht an 1 Eanáir 2011, bunaíodh ceanglais nua d’iasachtóirí maidir leis an gcaoi ina gcaithfidh siad le hiasachtaithe a bhfuil riaráistí morgáiste acu nó le hiasachtaithe atá i mbaol riaráistí. Leagtar amach sa Treoir do Thomhaltóirí an próiseas a leanfaidh iasachtóirí le linn dóibh bheith ag déileáil le cásanna de riaráistí morgáiste agus leagtar amach na ceanglais nach mór d’iasachtóirí a chomhlíonadh.

Arsa an Stiúrthóir ar Chosaint Tomhaltóirí, Bernard Sheridan, ‘Mar gheall ar na ceanglais dhiana a leagtar amach sa Chód Iompair um Riaráistí Morgáiste, ní mór d’iasachtóirí morgáiste déileáil go báúil le tomhaltóirí a bhfuil riaráistí acu nó atá i mbaol riaráistí. Molaim d’aon duine a bhfuil riaráistí morgáiste acu nó a shíleann go bhfuil siad i mbaol riaráistí, dul i dteagmháil lena n-iasachtóir a luaithe is féidir chun cúrsaí a phlé. Tá d’oibleagáid ar iasachtóirí teacht ar bhealaí chun dul i ngleic le fadhbanna riaráistí agus, i gcás inar féidir, réiteach réasúnta, inmharthana a chomhaontú. Ní mór d’iasachtóirí breathnú ar gach cás ar leith agus na roghanna go léir a bhreithniú le linn dóibh measúnú a dhéanamh ar na cásanna sin. Sa Treoir do Thomhaltóirí, leagtar amach a mbeidh roimh thomhaltóiri ina gcuid déileálacha le hiasachtóirí.’

Tá liosta de theagmhálacha úsáideacha sa Treoir do Thomhaltóirí mar aon le freagraí ar shraith ceisteanna coitianta a bhaineann le riaráistí morgáiste. Tá an péire ar fáil ar shuíomh idirlín an Bhainc Ceannais.

Faoi cheanglais an Chóid, tá d’oibleagáid ar iasachtóirí faisnéis do thomhaltóirí a chur ar fáil do thomhaltóirí a mbeidh deacrachtaí acu aisíocaíochtaí morgáiste a dhéanamh nó a mbeidh imní orthu go mbeidh fadhbanna acu go luath sa todhchaí. Ba cheart go mbeadh an fhaisnéis seo inrochtana go héasca trí nasc ar leathanach baile shuíomh idirlín an iasachtóra agus beidh sonraí ar áireamh inti maidir le leibhéal na dtáillí a fhéadfar a ghearradh ar thomhaltóirí nach gcomhoibríonn le hiasachtóirí agus leabhrán faisnéise ar an bPróiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (MARP).