Preaseisiúintí   

Eisíonn an Banc Ceannais bonn ag comóradh an file Éireannach William Butler Yeats

Eiseoidh Banc Ceannais na hÉireann líon teoranta de bhonn inbhailithe profa airgid €15 ag comóradh 150 bliain ó rugadh William Butler Yeats, file Éireannach agus buaiteoir dhuais Nobel.

Date:04 June 2015