Comórtas Ealaíne do Scoileanna
Schools Art Competition Winners

Tháinig roinnt de na healaíontóirí óga is cumasaí sa tír chuig an mBanc Ceannais, Dé Máirt an 22 Bealtaine, chun freastal ar shearmanas bronnta dár gComórtas Ealaíne do Scoileanna.

Sa chomórtas sin, iarradh ar dhaltaí scoile bonn a dhearadh do chomóradh 75 bliain an Bhainc Ceannais bunaithe ar dhaoine nó ar imeachtaí le 75 bliain anuas.

Bhí an-éileamh ar an gcomórtas agus fuarthas os cionn 500 iontráil i gceithre chatagóir ar leith do bhunscoileanna agus do mheánscoileanna.

Ba iad Philip Lane, Gobharnóir an Bhainc Ceannais, agus Sharon Donnery, Leas-Ghobharnóir, Baincéireacht Cheannais, a bhronn na duaiseanna ar na buaiteoirí náisiúnta agus réigiúnacha araon.

Roghnaíodh dearadh le Róisín Ní Chlochartaigh agus Nóra Bairéad ó Scoil Cholmáin, Carna, Co. na Gaillimhe mar an Buaiteoir Náisiúnta i gcatagóir na mBunscoileanna.

Dúirt na moltóirí gur thaitin an dearadh fíneáilte leo mar aon leis an teachtaireacht láidir a bhí á cur in iúl aige. Léiríodh colmán ar an dearadh mar shiombail den tsíocháin i dTuaisceart Éireann.
Schools Art Competition - Primary Winner
Ba í Sarah Murphy ó Choláiste an Chraoibhín, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí, an Buaiteoir Náisiúnta i gcatagóir na Meánscoileanna.

Dúirt na moltóirí gur chuimsigh an dearadh seo cuid mhór de phríomhthéamaí shochaí na hÉireann le 75 bliain anuas, lena n-áirítear an timpeallacht nádúrtha, litríocht na hÉireann agus forbairtí ó thaobh comhionannais i sochaí na hÉireann.
Schools Art Competition - Post Primary Winner
Ag labhairt di ag an ócáid, dúirt an Leas-Ghobharnóir Donnery go raibh an-áthas uirthi an deis a bheith aici bualadh le buaiteoirí an chomórtais agus mhol sí bua ealaíne na ndaltaí go léir a chuir isteach ar an gcomórtas.

Dúirt sí: “Bhí an-éileamh ag daltaí bunscoile agus meánscoile ar an gcomórtas um dhearadh boinn, agus fuarthas na céadta iontráil ó cheann ceann na hÉireann. Le linn an phróisis moltóireachta, ba léir go raibh raon leathan imeachtaí le 75 bliain anuas mar splanc inspioráide ag daltaí, agus bhí bua agus cruthaitheacht le feiceáil sna dearthaí go léir ó na naíonáin bheaga go dtí daltaí Ardteistiméireachta.”

Buaiteoirí Náisiúnta

Bunscoileanna: Meánscoileanna:
Róisín Ní Chlochartaigh agus Nóra Bairéad
Scoil Cholmáin, Muigh-Inis, Carna, Co. na Gaillimhe
Sarah Murphy
Coláiste an Chraoibhín, Mainistir Fhear Maí, Co.Chorcaí.

An Dara hÁit

Bunscoileanna: Meánscoileanna:
Charlie Olwell
Scoil Naomh Barra, Wilinstown, An Uaimh, Co. na Mí
Sophie Cronin
St Joseph’s Secondary School, An Tulach, Co. an Chláir

Buaiteoirí Réigiúnacha

Réigiún Bunscoileanna
Naíonáin go Rang a Dó
Bunscoileanna
Rang a Trí go Rang a Sé 
Meánscoileanna
An Chéad Bhliain - 3ú Bliain
Meánscoileanna
4ú Bliain - 6ú Bliain 
 Cúige Chonnacht/Uladh  Lorcan Stephenson
 
St Mary’s BNS, St Mary’s Hill, Baile Mhuineacháin, Co. Mhuineacháin
 Róisín Ní Chlochartaigh agus Nóra Bairéad
 
Scoil Cholmáin, Muigh-Inis, Carna, Co. na Gaillimhe
 Robert Treacy
 
St Brigids College, Bhaile Locha Riach, Co. na Gaillimhe
Lauren McKenna
 
St Louis Secondary School, Glen Road, Baile Mhuineacháin
 
 Baile Átha Cliath  Lilyrose Moore Whalch
 
Scoil Mhuire
Seanchill
 Vasilisa Ostrikova
 
John Scottus National School
 Lea Stewart
 
St Tieran’s Community School, Gleann na Páirce, Áth an Ghainimh
 Jordan Mcquillan
 
Balbriggan Community College
 Cúige Laighean Charlie Olwell
 
Scoil Naomh Barra, Wilinstown, An Uaimh, Co. na Mí
 
Aoife Malewka
 
Scoil Mhuire, Cill Chruitín, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí
 
Elizabeth Wallace
 
Coláiste Lú, Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú
 
Katarina Sidorova
 
St. Louis, Dún Dealgán, Co. Lú
 
 Cúige Mumhan  Kate Ní Cheilleachair
 
Scoil an Ghleanna, Co. Chiarrai
 JJ Byrne
 
Newtown Upper NS
 Sophie Cronin
 
St Joseph’s Secondary School, An Tulach, Co. an Chláir
 Sarah Murphy
 
Coláiste an Chraoibhín, Mainistir Fhear Maí, Co.Chorcaí

Duaiseanna

•  Na buaiteoirí réigiúnacha, gheobhaidh siad dearbhán €100 an duine.
•  Na daltaí a bhainfidh an dara háit amach sa bhabhta ceannais, gheobhaidh siad dearbhán €250 an duine.
•  Na buaiteoirí náisiúnta, gheobhaidh siad dearbhán €500. Chomh maith leis sin, déanfar na dearthaí buaiteacha a phriontáil i 3T agus cuirfear ar taispeáint iad in Ionad Cuairteoirí an Bhainc Ceannais le linn 2018. Ina dhiaidh sin, glacfaidh ag na scoileanna buaiteacha úinéireacht ar an taispeáint sin.

Tagairt ar leith:

 Elizabeth Wallace
Coláiste Lú, Sráid an tSéipéil, Dún Dealgan, Co. Lú

Tá téarmaí agus coinníollacha iomlána an chomórtais ar fáil i mBéarla ar www.centralbank.ie/artcompetition