Glúin an €uro-Duais na nDaltaí

Generation_euro(Grianghraf: Buaiteoirí 2016/2017, Summerhill College, Sligeach, i dteannta leis an nGobharnóir Philip R. Lane)

Glúin an €uro 2017/2018

Tá comórtas 2017/2018 ar oscailt anois. Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir leis an gcomórtas agus leis na gcaoi inar féidir cur isteach air, téigh go dtí www.generationeuro.ie.   Críochnóidh Babhta 1 ar an 1 Nollaig 2017.

Nuacht

Eolas faoin gComórtas

Is é Glúin an €uro-Duais na nDaltaí an príomhchomórtas eacnamaíochta in Éirinn do dhaltaí Idirbhliana agus do dhaltaí sa 5ú Bliain.

Gach bliain, cuardaímid eacnamaithe óga, éirimiúla na hÉireann chun aithris a dhéanamh ar ról Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh agus chun anailís a dhéanamh ar an ngeilleagar agus ráta úis atá iomchuí dar leo a shocrú don limistéar euro.

Beidh idir triúr agus cúigear daltaí ar gach foireann agus ainmneofar múinteoir amháin mar mheantóir. Déantar na rannpháirtithe a scrúdú thar thrí bhabhta éagsúla - tráth na gceist, anailís i scríbhinn agus cur i láthair.

Na foirne sin a n-éiríonn leo i dtráth na gceist ar líne, rachaidh siad ar aghaidh chuig an dara babhta. Iarrfar orthu ansin anailís a dhéanamh ar dhálaí eacnamaíocha agus ráta úis atá iomchuí dar leo a chinneadh don limistéar euro. As na hiarratais a gheofar, roghnófar trí fhoireann chun freastal ar an mBabhta Ceannais Náisiúnta, áit a gcuirfidh siad a gcuid torthaí i láthair do phainéal eacnamaithe sinsearacha sa Bhanc Ceannais. 

Rachaidh an fhoireann bhuaiteach i dteannta lena múinteoir chuig BCE i Frankfurt chun freastal ar shearmanas bronnta, áit a mbualfaidh siad le hUachtarán BCE, Mario Draghi, agus leis na foirne buaiteacha ó thíortha eile na hEorpa.

Le linn an chomórtais, beidh Banc Ceannais na hÉireann ar fáil chun cuidiú le múinteoirí agus le daltaí araon, trí eolas chun dáta agus acmhainní breise a chur ar fáil trína chuid cainéal go léir agus ar www.generationeuro.ie.

Teagmháil:
Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir leis an gcomórtas nó maidir leis na babhtaí éagsúla, déan teagmháil linn leis an ríomhphost: generationeuro@centralbank.ie nó cuir glaoch orainn ar  +353 1 224 6294. (Ná déan teagmháil le Banc Ceannais na hÉireann nó le BCE lasmuigh de chainéil an chomórtais, le do thoil, mar tá baol ann go ndícháileofaí tú dá bharr.)

Doiciméid Úsáideacha

Leabhrán do Mhúinteoirí 2017-2018 | pdf 12120 KB Pleananna Ceachta 2017-18 | pdf 847 KB