Cothromú

Tógadh isteach Cothromú ar an 28 Deireadh Fómhair 2015. Ghlac an Banc Ceannais freagracht as an togra, tar éis don Roinn Airgeadais é sin a iarraidh orainn.
Is iad seo a leanas na príomhphointí a bhaineann le cothromú:

  • Déantar cothromú ar bhonn deonach
  • Is dlíthairiscint fós iad boinn 1c agus 2c. Ciallaíonn sé sin gur féidir iad a úsáid mar íocaíocht.
  • Ní bhaineann cothromú ach amháin le híocaíochtaí in airgead tirim.
  • Déanfar méid iomlán an bhille a chothromú suas nó síos go dtí an 5 cent is gaire.

Is féidir an bille a chothromú suas nó síos mar seo a leanas:

  1. íocaíocht a chosnaíonn €10.21 nó €10.22, déanfar é a chothromú go dtí €10.20
  2. íocaíocht a chosnaíonn €10.23 nó €10.24, déanfar é a chothromú go dtí €10.25
  3. íocaíocht a chosnaíonn €10.26 nó €10.27, déanfar é a shlánú go dtí €10.25
  4. íocaíocht a chosnaíonn €10.28 nó €10.29, déanfar é a shlánú go dtí €10.30

I gcás dhá rud a chosnaíonn €10.99 agus €3.49 faoi seach, ní thiocfaidh aon athrú ar na praghsanna aonair sin ach déanfar an tsóinseáil ar an mbille iomlán (€14.48) a chothromú suas go dtí €0.40 (ó €0.39) i gcás ina dtugann an custaiméir €15.00 i leith an bhille sin.

I gcás trí rud a chosnaíonn €2.99, €4.49 agus €8.13 faoi seach, ní thiocfaidh aon athrú ar na praghsanna aonair sin ach déanfar an tsóinseáil ar an mbille iomlán (€15.61) a chothromú suas go dtí €4.40 (ó €4.39) i gcás ina dtugann an custaiméir €20.00 i leith an bhille sin.

Amhail ar an 12 Meitheamh 2015, bhí 1,096,853,216 bonn 2c i gcúrsaíocht in Éirinn arbh ionann a luach agus €21,937,064.32.  Amhail ar an 12 Meitheamh 2015, bhí 1,384,491,236 bonn 1c i gcúrsaíocht in Éirinn arbh ionann a luach agus €13,844,912.36.

Cosnaíonn sé 1.65c bonn 1c a bhualadh agus cosnaíonn sé 2.1c bonn 2c a bhualadh. Tá córas cothromúcháin den chineál seo glactha ag sé Bhallstát eile de chuid an AE: an Ísiltír, an tSualainn, an Fhionlainn, an Danmhairg, an Ungáir agus an Bheilg.