Céard é Cothromú?

Cuireadh tús le Cothromú Dé Céadaoin an 28 Deireadh Fómhair 2015.

Is bealach an-simplí é d’Éirinn chun laghdú a dhéanamh ar úsáid na mbonn airgid 1c agus 2c. Is córas é a oibríonn go maith, agus is féidir le hÉirinn an t-athrú a dhéanamh go tapa nuair a thacaíonn gnóthaí agus custaiméirí leis.

Na Príomhphointí

Beidh boinn airgid 1c agus 2c ina ndlíthairiscint i gcónaí

Baineann cothromú le híocaíochtaí in airgead tirim amháin

Déanfar sóinseáil a chothromú suas nó síos go dtí na cúig cent is gaire

Na Rialacha a bhaineann le Cothromú

Maidir leis an tsóinseáil atá le tabhairt i leith bille iomláin, déanfar í a chothromú suas nó síos go dtí na cúig cent is gaire más idirbheart in airgead tirim atá i gceist.

Má chríochnaíonn an méid iomlán ar 1 nó 2, déanfar cothromú go dtí 0.

  • Má chríochnaíonn sé ar 3 nó 4, déanfar cothromú go dtí 5.
  • Má chríochnaíonn sé ar 6 nó 7, déanfar cothromú go dtí 5.
  • Má chríochnaíonn sé ar 8 nó 9, déanfar cothromú go dtí 10.

Mar shampla;

  • más ionann méid na sóinseála agus 67c, déanfar an méid sin a chothromú síos go dtí 65c.
  • Más é 68c an méid atá i gceist, cothromófar suas go dtí 70c é.

Is mar a leanas a chuirfear Cothromú i bhfeidhm:

Má chosnaíonn dhá ítim ar leithligh €10.99 agus €3.49, faoi seach, ní thiocfaidh aon athrú ar na praghsanna sin. €14.48 a bheidh ann mar bhille iomlán. Tugann an custaiméir €15. Déantar an tsóinseáil 52c a chothromú síos. Faigheann an custaiméir 50c.

Má chosnaíonn trí ítim ar leithligh €2.99, €4.49 agus €8.17, faoi seach, ní thiocfaidh aon athrú ar na praghsanna sin. €15.61 atá ann mar bhille iomlán. Tugann an custaiméir €15.70. Déantar an tsóinseáil 9c a chothromú suas go dtí 10c.

Seo bealach tapa chun cuimhneamh ar an gcóras: Déantar 1, 2, 6 agus 7 a chothromú síos agus déantar 3, 4, 8 agus 9 a chothromú suas.

Cuidigh linn airgead na hÉireann a chur ag gluaiseacht.

Tá sé mar aidhm ag cothromú feabhas a chur ar éifeachtúlacht thimthriall airgid thirim na hÉireann.

Ón tráth a tugadh isteach an Euro, is é atá i líon na mbonn airgid 1c agus 2c atá eisithe ag Éirinn ná 2,454,465,931. Is leor an líon sin chun cósta na hÉireann a thimpeallú seach n-uaire. Ach tá an chuid is mó de na boinn sin á gcoimeád i bprócaí agus i bhfolach i dtoilg; níl siad i gcúrsaíocht. Tá an costas a ghabhann leis na boinn sin a tháirgeadh níos mó ná a n-aghaidhluach. Mar shampla, cosnaíonn sé tuairim is 1.7 cent chun bonn 1 cent a bhualadh. Sin an fáth go bhfuil Cothromú á thabhairt isteach; chun laghdú a dhéanamh ar an ngá le boinn airgid nach mian le custaiméirí iad a úsáid agus chun laghdú a dhéanamh ar an gcostas a bhaineann le táirgeadh na mbonn sin.

Conas a Oibríonn Cothromú

  • Nuair a íocann tú in airgead tirim, déanfar an tsóinseáil a bheidh ag dul duit a chothromú suas nó síos go dtí na cúig cent is gaire. Mar shampla, má chríochnaíonn an méid atá ag dul duit ar 3c nó 4c, cothromófar suas go 5c é.
  • Ní dhéanfar cothromú ach amháin i gcás na sóinseála atá ag dul duit, ní ar phraghsanna ar leithligh. Ní gá duitse aon ní a dhéanamh, agus más fearr leat an tsóinseáil chruinn a fháil níl le déanamh agat ach sin a iarraidh.
  • Má tá boinn airgid 1c agus 2c agat, beidh boinn airgid 1c agus 2c ina ndlíthairiscint i gcónaí agus, dá bhrí sin, ní gá aon ní a dhéanamh. Ach d’fhéadfadh sé gur tráthúil an t-am é iad a thabhairt chuig an mbanc sa deireadh nó b’fhéidir gur mhaith leat iad a thabhairt do charthanas éigin.

Rachaidh sé chun tairbhe don réimse gnó

Le linn thriail Chothromúcháin Loch Garman, fuarthas amach go gcreideann 83% de na ceannaithe go mbeadh sé tairbhiúil scor d'úsáid a bhaint as boinn airgid 1c agus 2c, agus go measann 100% díobh gur ceart Cothromú a chur i bhfeidhm ar bhonn náisiúnta.

Ciallaíonn Cothromú gur lú an líon bonn airgid a bheidh le láimhseáil, go mbeidh muirir bhainc níos ísle ann, agus gur lú an méid dua a bheidh ann.

Laghdóidh Cothromú an gá le boinn airgid 1c agus 2c a iompar, a stóráil agus a phróiseáil, rud a shábhálfaidh airgead do do ghnó sa deireadh.

Tá Cothromú furasta agus déanfaimidne gach rud is féidir linn chun a chinntiú go mbeidh tú in ann é a chur i bhfeidhm go muiníneach agus go héasca sna hidirbhearta a chuireann tú i gcrích ó lá go lá.

Cuirfidh do chuid custaiméirí fáilte roimh Chothromú ach is tionscnamh toildeonach é duitse agus do do chuid chustaiméirí. Ní bheidh feidhm aige maidir le híocaíochtaí leictreonacha agus leanfaidh an Banc Ceannais de bhoinn airgid 1c agus 2c a sholáthar i gcomhréir leis an éileamh orthu.

Ceist

Má tá aon cheisteanna agat faoi seo, cuir ríomhphoist chugainn ag rounding@centralbank.ie 

Póstaer

Tá póstaer a mhíníonn Cothromú ar fail anseo. Is féidir é a íoslódáil agus a chrochadh i do ghnó más mian leat.