Tuarascáil Ionchais um Chosaint Tomhaltóirí

(Is gá fianáin a chur “ar siúl” chun breathnú ar an bhfíseán thíos.)

(Déan cinnte go bhfuil fianáin “curtha ar siúl” chun an físeán a lódáil.)

Athscribhinn den fhisean "5 Phriomhriosca ata ag bagairt ar Thomhaltoiri Seirbhisi Airgeadais"

Inár dTuarascáil Ionchais um Chosaint Tomhaltóirí, leagtar amach na cúig phríomhriosca trasearnála atá ag bagairt ar thomhaltóirí seirbhísí airgeadais in Éirinn. Táimid ag súil go ndéanfaidh gach gnólacht rialáilte airgeadais athbhreithniú ar na rioscaí agus go nglacfaidh siad bearta chun a chinntiú nach ndéanfaidh na rioscaí sin dochar do thomhaltóirí.

Tuarascáil Ionchais um Chosaint Tomhaltóirí 2022 | Tá an foilseachán ar fáil i mBéarla amháin

Cad iad na príomhrioscai ata ag bagairt ar thomhalthóirí serbhísí airgeadais?

Tá do thuairimí uainn

D’aithníomar na rioscaí trí chleachtadh mionsonraithe measúnaithe riosca a dhéanamh ar fud na bpríomhearnálacha seirbhísí airgeadais. Agus anois tá do thuairimí uainn.

An bhfuil tú ar aon intinn linn maidir leis na rioscaí atá aitheanta againn?

An dóigh leat gur chóir dúinn a bheith ag díriú ar rioscaí nó ar shaincheisteanna eile atá i ndán do thomhaltóirí seirbhísí airgeadais?

Is féidir leat do thuairimí a chur in iúl dúinn maidir leis na rioscaí atá leagtha amach sa tuarascáil agus maidir leis na dúshláin atá roimh thomhaltóirí sa lá atá inniu ann, dar leat, trí ríomhphost a chur chuig [email protected]

Beidh tionchar ag an aiseolas uait ar ár n-obair sna blianta atá romhainn.

Féach freisin:

Tuarascáil Ionchais um Chosaint Tomhaltóirí 2021