Reachtaíocht

Cuireann an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí "comhdhlúthú riaracháin" Achtanna an Bhainc Cheannais 1942 ar fáil.  Ní athráiteas atá ann de réir an Achta um an Dlí Reachtúil (Athráiteas) 2002. Is é an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí a fhoilsíonn é leis an séanadh seo a leanas:

“While every care has been taken in the preparation of this Revised Act, the Law Reform Commission can assume no responsibility for and give no guarantees, undertakings or warranties concerning the accuracy, completeness or up to date nature of the information provided and does not accept any liability whatsoever arising from any errors or omission”

Má fheiceann tú aon earráid nó faillí sa chomhdhlúthú riaracháin, iarrann an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí ort é sin a chur in iúl dóibh ach ríomhphost a sheoladh chuig [email protected].

Féach ar chomhdhlúthú riaracháin an Choimisiúin um Athchóiriú an Dlí ar Acht an Bhainc Ceannais 1942.