Scéim Teanga

Leagtar síos in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (an tAcht) creat reachtúil chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Tá an tríú scéim teanga de chuid an Bhainc Ceannais daingnithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Cuirfear tús léi amhail ón 8 Aibreán 2019 agus fanfaidh sí i bhfeidhm go ceann tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go ndaingneofar scéim nua, cibé ceann is déanaí. Tá an scéim teanga nua ar fáil ar an leathanach seo.

Scéim Teanga 2019-2022 | pdf 382 KB