Scéim Teanga

Cuireann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 creat reachtúil ar fáil chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. 

Tá an tríú scéim teanga de chuid an Bhainc Ceannais daingnithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Cuirfear tús léi amhail ón 8 Aibreán 2019 agus fanfaidh sí i bhfeidhm go ceann tréimhse trí bliana ón dáta sin nó go dtí go ndaingneofar scéim nua, cibé acu is déanaí.

Tá an scéim teanga anseo thíos.

Scéim Teanga 2019-2022 | pdf 382 KB