Eolas Fúinne

Fáilte chuig suíomh gréasáin nua Bhanc Ceannais na hÉireann.

Tá centralbank.ie roinnte i sé chuid ar leith. I gcúig cheann de na codanna sin – Córas Airgeadais, Beartas Airgeadaíochta, Rialáil agus Staidreamh -  tugtar cur síos agus míniú ar a ndéanaimid. Sa séú cuid – Mol na dTomhaltóirí - tugtar freagraí ar na ceisteanna coitianta a chuirtear orainn maidir leis an obair a dhéanaimid chun tomhaltóirí a chosaint agus chun cobhsaíocht airgeadais a choimirciú. Rinneamar gach dícheall chun a chinntiú go mbeadh sé éasca an suíomh seo a nascleanúint agus go mbeadh sé inrochtana. Leanfaimid d’fheabhsuithe a dhéanamh air sna seachtainí agus sna míonna atá romhainn. Beidh ábhar áirithe ar an suíomh nua ar fáil i nGaeilge. Má bhíonn aiseolas agat ar leathanaigh nó ar chodanna ar leith den suíomh seo nó ar an suíomh i gcoitinne, cuir ríomhphost chuig webadmin@centralbank.ie