Plean Straitéiseacha 2019-2021

Strategic Plan

I bPlean Straitéiseach 2019-2021 Bhanc Ceannais na hÉireann, leagtar amach ár gcuid tosaíochtaí straitéiseacha do thréimhse trí bliana bunaithe ar shraith téamaí straitéiseacha, ar ár gcuspóirí reachtúla agus ar ár gcuspóirí eagraíochtúla.

Ina theannta sin, leagtar amach ár misean, ár sainordú agus ár bhfís sa Phlean Straitéiseach.

Gaeilge
No Items

Plean Straitéiseach 2022-2024

Tá a Phlean Straitéiseach nua á fhorbairt ag Banc Ceannais na hÉireann. Beidh tionchar ag an bplean seo ar ár dtreo straitéiseach san fhadtéarma agus treoróidh sé ár gcuid oibre don tréimhse trí go cúig bliana atá romhainn. Foilseofar Plean Straitéiseach 2022-2024 go déanach sa bhliain 2021.