Plean Straitéiseacha 2019-2021

Strategic Plan

I bPlean Straitéiseach 2019-2021 Bhanc Ceannais na hÉireann, leagtar amach ár gcuid tosaíochtaí straitéiseacha do thréimhse trí bliana bunaithe ar shraith téamaí straitéiseacha, ar ár gcuspóirí reachtúla agus ar ár gcuspóirí eagraíochtúla.

Ina theannta sin, leagtar amach ár misean, ár sainordú agus ár bhfís sa Phlean Straitéiseach.

Gaeilge
No Items

Freagairtí ar an Rannpháirtíocht Phoiblí

Le linn dó Plean Straitéiseach 2019-2021 a fhorbairt, lorg an Banc Ceannais ionchur an phobail agus páirtithe leasmhara. Ba mhaith linn an deis seo a thapú chun buíochas a ghabháil le gach duine a chuir aighneacht faoinár mbráid.

Plean Straiteiseach 2019-2021 Rannphairtiocht Phoibli | pdf 13099 KB