An tAthbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais

Athbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais

Chun an chobhsaíocht airgeadais a chosaint, déanann Banc Ceannais na Éireann measúnú ar na príomhrioscaí atá os comhair an chórais airgeadais agus ar athléimneacht an chórais airgeadais in aghaidh na rioscaí sin.

San Athbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais, déantar cur síos ar ghníomhaíochtaí beartais an Bhainc Ceannais chun an chobhsaíocht airgeadais a chosaint agus chun a chinntiú go bhfuil athléimneacht an chórais airgeadais comhréireach i dtaca leis na rioscaí atá roimhe.

Athbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais

Féach freisin: