Athbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais I 2019

Is é misean an Bhainc Ceannais freastal ar leas an phobail trí chobhsaíocht airgeadaíochta agus airgeadais a choimirciú agus trína áirithiú go bhfuil an córas airgeadais ag feidhmiú ar mhaithe le leas na dtomhaltóirí agus leas an gheilleagair níos leithne.

Chun an chobhsaíocht airgeadais a chosaint, déanaimid measúnú ar na príomhrioscaí atá os comhair an chórais airgeadais agus ar athléimneacht an chórais airgeadais in aghaidh na rioscaí sin.

San Athbhreithniú Cobhsaíochta Airgeadais, déantar cur síos ar ghníomhaíochtaí beartais an Bhainc Ceannais chun an chobhsaíocht airgeadais a chosaint agus chun a chinntiú go bhfuil athléimneacht an chórais airgeadais comhréireach i dtaca leis na rioscaí atá roimhe.

Is féidir leagan Gaeilge den réamhrá agus den fhorbhreathnú a léamh sa phríomhfhoilseachán.

Financial Stability Review 2019 I | pdf 1689 KB FSR 2019 I Risk Chartpack | xls 980 KB FSR 2019 I Resilience Chartpack | xls 1206 KB FSR 2019 I Macroprudential Policy Chartpack | xls 731 KB FSR 2019 I Box Chartpack | xls 876 KB

Féach freisin: