Déan Teagmháil Linn

Tá Banc Ceannais na hÉireann lonnaithe i gceantar na nDugaí i mBaile Átha Cliath (féach an léarscáil thíos).
Sráid Wapping Nua
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
D01 F7X3

Líne Chabhrach don Phobal

Ríomhphost: [email protected]
Glao Áitiúil: 0818 681 681
Guthán: +353 (0)1 224 5800

Bíonn an líne chabhrach ar oscailt ó 9.00am go 6.00in, Luan go hAoine.

Príomhsheoladh Poist agus Uimhreacha Teagmhála

Banc Ceannais na hÉireann
Bosca PO 559
Baile Átha Cliath 1

Guthán: +353 (0)1 224 6000
Facs: +353 (0)1 671 5550

(Déan cinnte go bhfuil fianáin "ar siúl" chun an léarscáil thíos a lódáil.)

Tuilleadh Pointí Teagmhála