Conas gearán a dhéanamh faoi Sholáthróir Seirbhíse Airgeadais

1. Cuir an Soláthróir Seirbhíse Airgeadais ar an eolas faoi do ghearán

Ba chóir gearáin faoi institiúidí airgeadais nó gearáin faoi sheirbhísí airgeadais a phlé leis an institiúid airgeadais féin ar dtús. Ní mór gnáthamh chun déileáil le gearáin a bheith ag gach gnólacht rialáilte seirbhísí airgeadais de réir ár gCóid um Chosaint Tomhaltóirí.

2. Cuir do ghearán faoi bhráid an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú ón soláthróir seirbhísí airgeadais, tá sé de chead agat an gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean. Pléann Ombudsman na Seirbhísí Airgeadais le gearán faoi ghnólachtaí seirbhísí airgeadais, ina measc comhairleoirí airgeadais agus táirgí airgeadais. Pléann Ombudsman na bPinsean le gearán faoi dhuine ar bith atá freagrach as do scéim pinsin fostóra nó PRSA a bhainistiú.

3. Conas gearán a dhéanamh

Ar shuíomh idirlín airgeadais phearsanta an Choimisiúin um Iomaíocht agus um Chosaint Tomhaltóirí, tá treoir thrí chéim  a chuideoidh leat sa chás gur mian leat gearán a dhéanamh faoi sholáthróir rialáilte seirbhíse airgeadais.

4. Banc Ceannais na hÉireann

Tabhair do d'aire le do thoil nach ndéanann Banc Ceannais na hÉireann gearáin a dhéanann tomhaltóirí aonair a fhiosrú. Cuireann sé fáilte, áfach, roimh eolas ó thomhaltóirí i dtaca le táirgí airgeadais. Féadfar eolas a fhaightear ar an gcaoi sin a úsaid chun gníomhaíocht stuamachta agus maoirseachta a dhéanamh. De bhun dlíthe maidir le rúndacht, áfach, ní féidir linn aon mhionsonraí a nochtadh faoi aon chaingean a thionscnóimis de bhun an eolais sin.

Sa chás gur mian leat sásamh pearsanta a fháil, níor mhór duit teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman Seirbhísí Airgeadais agus Pinsean.