Ár bhFoireann Shinsearach

 

Gabriel Makhlouf

Gabriel Makhlouf

Gobharnóir

Léigh próifíl iomlán

Mark Cassidy

Mark Cassidy

An Stiúrthóir ar Eacnamaíocht agus Staidreamh

Léigh próifíl iomlán

Sharon Donnery

Sharon Donnery

Leas-Ghobharnóir, Baincéireacht Cheannais

Léigh próifíl iomlán

 

Derville Rowland

Derville Rowland,

Leas-Ghobharnóir, Cosaint Tomhaltóirí agus Infheisteoirí

Léigh próifíl iomlán

 

Glenn Calvery

Glenn Calverley

Stiúrthóir ar Straitéis agus Rialachas

Léigh próifíl iomlán

Gerry Cross

Gerry Cross

An Stiúrthóir ar Bheartas agus Riosca

Léigh próifíl iomlán

Domhnall Cullinan

Domhnall Cullinan

An Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Árachas

Léigh próifíl iomlán

Seána Cunningham

Seána Cunningham

An Stiúrthóir ar Fhorfheidhmiú agus ar Fhrithsciúradh Airgid

Léigh próifíl iomlán

Louise Dennehy

Louise Dennehy

An Príomh-Oifigeach Faisnéise

Léigh próifíl iomlán

Patricia Dunne

Patricia Dunne

An Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Urrúis agus ar Mhargaí

Léigh próifíl iomlán

Robert Kelly

Robert Kelly

Stiúrthóir Gníomhach ar Eacnamaíocht agus Staidreamh

Léigh próifíl iomlán

Patricia Kenny

Patricia Kenny

Phríomh-Oifigeach Daoine

Léigh próifíl iomlán

Colm Kincaid

Colm Kincaid

An Stiúrthóir ar Chosaint Tomhaltóirí 

Léigh próifíl iomlán

Vasileios Madouros

Vasileios Madouros

An Stiúrthóir ar Chobhsaíocht Airgeadais

Léigh próifíl iomlán

Mary-Elizabeth McMunn

Mary-Elizabeth McMunn

An Stiúrthóir ar Mhaoirseacht ar Institiúidí Creidmheasa

Léigh próifíl iomlán

William Molloy

William Molloy

An Stiúrthóir ar Oibríochtaí Airgeadais

Léigh próifíl iomlán

Gerry Quinn

Gerry Quinn

An Príomh-Oifigeach Oibríochtaí

Léigh próifíl iomlán

Bernard Sheridan

Bernard Sheridan,

An Stiúrthóir ar Airgeadra, Ionad Oibre agus Seirbhísí Rialála

Léigh próifíl iomlán

 

Holder-image-2

Breege Timoney

Stiúrthóir Gníomhach ar Airgeadas agus Feidhmíocht Ghnó

Léigh prófil iomlán

Adrian Varley

Adrian Varley

An Stiúrthóir ar Anailís Stuamachta agus ar Chigearachtaí

Léigh próifíl iomlán

 

Elaine Byrne

Elaine Byrne

Cláraitheoir Gníomhach na gComhar Creidmheasa

Léigh próifíl iomlán