Scéim Teanga

Leagtar síos in Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 (an tAcht) creat reachtúil chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge. Is don tréimhse 2016-2019 atá an scéim teanga atá ag an mBanc Ceannais faoi láthair. Tá an Banc Ceannais anois i mbun scéim nua a dhréachtú. Mar chuid den phróiseas sin, rinneadh moltaí a lorg ó pháirtithe leasmhara. Tá an tréimhse le haghaidh moltaí istigh anois. Nuair a bheidh an scéim teanga nua críochnaithe, foilseofar í ar an leathanach gréasáin seo.
Scéim Teanga 2016-2019 | pdf 454 KB