Scéim Teanga 2016-2019 - Tá bhur dTuairimí uainn

Cuireann Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 creat reachtúil ar fáil chun feabhas a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge.

Tá sé i gceist ag Banc Ceannais na hÉireann Scéim Teanga nua a dhréachtú i gcomhréir leis an Acht agus tá aighneachtaí á lorg aige ó aon pháirtithe leasmhara i ndáil leis an dréachtscéim a ullmhú.

An 9 Samhain 2018 is ea an dáta deiridh a nglacfar le haighneachtaí.

Sceim Teanga 2019-2022 - Ta bhur dTuairimi uainn | pdf 345 KB Scéim Teanga 2016-2019 | pdf 454 KB