Nuacht

Ráiteas: COVID-19 (Coróinvíreas)

26 Meitheamh 2020 Preas Ráiteas

Central Bank of Ireland

Tá mol COVID-19 seolta ag Banc Ceannais na hÉireann. Cé nach léir fós cén iarmhairt deiridh a bheidh ag COVID-19, is turraing mhór é do gheilleagar na hÉireann, do gheilleagar an limistéir euro agus do gheilleagar an domhain agus tá a thionchar le brath ag teaghlaigh agus ag gnóthaí ar fud na tíre. Trí mhol tiomanta COVID-19 a sheoladh, táimid ag iarraidh eolas ábhartha tráthúil mar aon le treoir agus cinntí beartais ó Bhanc Ceannais na hÉireann agus ó údaráis Eorpacha eile a chur ar fáil do thomhaltóirí, do ghnóthaí agus do ghnólachtaí. Déanfar an t-ábhar a nuashonrú de réir mar a bhíonn eolas nua ar fáil.