Nuacht

Rabhadh ó Bhanc Ceannais na hÉireann maidir le Gnólacht Infheistíochta Neamhúdaraithe/Gnólacht Gnó Infheistíochta Neamhúdaraithe

28 Feabhra 2017 Irish Category

D’fhoilsigh Banc Ceannais na hÉireann ('an Banc Ceannais') ainm gnólachta neamhúdaraithe inniu (28 Feabhra 2017), McKinley Thomas & Associates (USA). Níl McKinley Thomas & Associates (USA) údaraithe ag an mBanc Ceannais mar ghnólacht infheistíochta, mar ghnólacht gnó infheistíochta nó chun comhairle infheistíochta a thabhairt.

Tá liosta de na gnólachtaí neamhúdaraithe go léir arna bhfoilsiú go dtí seo le fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais.

Is cion coiriúil é ag gnólacht/duine neamhúdaraithe seirbhísí airgeadais a sholáthar in Éirinn, ar seirbhísí iad a gceanglaítear údarú ina leith ón mBanc Ceannais faoin reachtaíocht ábhartha. Tomhaltóirí a bhíonn ag plé le gnólacht/duine neamhúdaraithe, ní bheidh siad i dteideal cúiteamh a fháil ón Scéim um Chúiteamh d’Infheisteoirí.

Aon duine ar mian leis nó léi faisnéis maidir le gnólachtaí/daoine den sórt sin a thabhairt do Bhanc Ceannais na hÉireann, féadfaidh sé nó sí glaoch a chur ar (01) 224 4000. Is féidir le daoine den phobal glaoch a chur ar an uimhir seo freisin chun a fháil amach an bhfuil gnólacht ar leith údaraithe nó nach bhfuil. Ó tarmligeadh na cumhachtaí dlíthiúla iomchuí don Bhanc Ceannais i mí Lúnasa 1998, tá ainm 290 gnólacht neamhúdaraithe foilsithe ag an mBanc Ceannais.

Nóta

Foilsítear ainm an ghnólachta thuasluaite faoi Acht an Bhainc Ceannais (Maoirsiú agus Forfheidhmiú) 2013.