Bearta Morgáiste

Mortgage Measures

Tá toradh athbhreithniú 2018 ar na bearta morgáiste fógartha ag Banc Ceannais na hÉireann. Tá tionchar ag na bearta seo ar cheannaitheoirí tí.
Eascraíonn an tríú hathbhreithniú bliantúil seo as próiseas fairsing meastóireachta agus tá sé á fhoilsiú i dteannta le Ceisteanna Coitianta do Thomhaltóirí.
Dearbhaítear san athbhreithniú go bhfuil na bearta fós ag feidhmiú mar is cóir.
Dá bharr sin, dearbhaítear san athbhreithniú go mbeidh na bearta gan athrú in 2019.

Cúlra

Tugadh na bearta morgáiste isteach ar dtús i mí Feabhra 2015 agus féachann siad le stóinseacht iasachtaithe agus na hearnlála baincéireachta araon a fheabhsú.
Cuireann siad teorainneacha ar mhéid na morgáistí is féidir le tomhaltóirí a fháil ar iasacht trí bhíthin teorainneacha iasachta le luach (CIL) agus teorainneacha iasachta le hioncam (CII).
Déanann an Banc Ceannais athbhreithniú ar na bearta ar bhonn bliantúil.
Fógraíodh an chéad athbhreithniú i mí na Samhna 2016 agus tháinig na hathruithe ón athbhreithniú sin i bhfeidhm an 1 Eanáir 2017.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar ár leathanach Béarla.

Féach freisin: