Seanairgead nó Airgead Damáistithe a Mhalartú

Fógra | Srianta mar gheall ar an gcoróinvíreas agus athrú ar Uaireanta Oscailte

Ní féidir seanairgead nó airgead damáistithe a mhalartú faoi láthair de thoradh srianta a bhaineann le COVID-19.

An raibh a fhios agat gur féidir leat iarratas a dhéanamh chuig an mBanc Ceannais chun seanairgead nó airgead damáistithe a mhalartú?

Má ghlactar le d’iarratas, déanfaimid aisíocaíocht leat trí airgead a aistriú chuig do rogha cuntas bainc. Ní féidir linn airgead tirim a íoc leat.

Is féidir leat an méid seo a leanas a mhalartú:

 • IR£ punt: Nótaí bainc agus boinn Éireannacha
 • € euro: Nótaí bainc agus boinn euro a bhfuil damáiste déanta dóibh

Ní féidir leat an méid seo a leanas a mhalartú:

 • Airgead eachtrach e.g. airgeadra éigin eile a mhalartú ar euro
 • Airgead brionnaithe nó airgead góchumtha.

Conas iarratas a dhéanamh

Is féidir leat iarratas a dhéanamh in oifig phoiblí an Bhainc Ceannais. Lean na céimeanna anseo thíos chun d’iarratas a ullmhú.

I gcásanna áirithe, is féidir leat iarratas a dhéanamh trí bhanc a bhfuil cuntas agat ann. Ní féidir leat IR£ punt a mhalartú ar an gcaoi sin áfach. Téigh i dteagmháil le do bhanc féin le haghaidh tuilleadh eolais.

Céim 1. Ullmhaigh do chuid nótaí agus bonn

IR£ punt: Nótaí bainc agus boinn Éireannacha

Is féidir leat iarratas a dhéanamh chun nótaí bainc agus boinn Éireannacha a mhalartú ar euro.

IR£1 = €1.269738 is ea an ráta malairte.

Is féidir leat puint dhamáistithe Éireannacha a mhalartú freisin. Mar shampla, nótaí bainc atá leathdhóite, gearrtha nó lofa. De ghnáth, déanfaimid aisíocaíocht leat má tá níos mó ná leath de nóta bainc damáistithe agat.

€ euro: Nótaí bainc damáistithe & boinn dhamáistithe euro

Is féidir leat iarratas a dhéanamh chun nótaí bainc damáistithe agus boinn dhamáitithe euro a mhalartú.

Mar shampla, nótaí bainc atá leathdhóite, gearrtha nó lofa. De ghnáth, déanfaimid aisíocaíocht leat má tá níos mó ná leath de nóta bainc damáistithe agat.

Céim 2. Íoslódáil agus líon isteach an fhoirm iarratais

Tá foirmeacha ar leith ann le haghaidh nótaí bainc agus boinn euro agus le haghaidh nótaí bainc agus boinn Éireannacha.

€ euro

Malartaigh nótaí bainc damáistithe € euro | pdf 811 KB Malartaigh monaí damáistithe € euro | pdf 805 KB

IR£ punt

Malartaigh nótaí bainc IR£ | pdf 810 KB Malartaigh monaí IR£ | pdf 803 KB

Céim 3. Ullmhaigh na doiciméid tacaíochta (más gá)

Más mó luach measta an mhalartaithe ná €100, is gá duit cruthúnas aitheanais a chur ar fáil.

Iarratas pearsanta os cionn €100

Is gá duit fótachóip ardchaighdeáin de dhoiciméad oifigiúil aitheantais a chur le d’iarratas. Mar shampla:

 • Pas nó cárta pas
 • Ceadúnas tiomána

Is gá go mbeidh d’ainm iomlán agus do ghrianghraf le feiceáil go soiléir ar an bhfótachóip. I gcásanna áirithe, iarrfaimid cruthúnas ar do sheoladh.

Iarratas gnó os cionn €100

Déan cinnte go bhfuil an t-eolas seo a leanas ar d’iarratas:

 • Ainm na cuideachta
 • Uimhir CRO (an Oifig um Chlárú Cuideachtaí)
 • Uimhir chuntas bainc
 • Fótachóip ardchaighdeáin de ráiteas bainc folaithe

Is gá mbeidh ainm agus uimhir chuntas bainc na cuideachta le feiceáil go soiléir ar an bhfótachóip den ráiteas bainc.

Céim 4. Seiceáil na coinníollacha iarratais

B’fhéidir go mbeidh ort coinníollacha eile a chomhlíonadh chun iarratas a dhéanamh ar mhalartú. Mar shampla:

 • Má tá na nótaí nó boinn éillithe e.g. le fuil nó le ceimiceáin
 • Más gá tástáil bhreise a dhéanamh ar na nótaí nó boinn
 • Más gá na nótaí nó boinn a láimhseáil ar mhodh speisialta
 • Más mó a meáchan ná 10KG, i.e. 10KG is ea an meáchan uasta i gcás lóisteálacha bonn

Léigh na coinníollacha go léir ar ár suíomh Béarla.

Céim 5. Cuir isteach d’iarratas

Ní féidir seanairgead nó airgead damáistithe a mhalartú faoi láthair de thoradh srianta a bhaineann le COVID-19.

Céim 6. Tar éis duit iarratas a dhéanamh

Nuair a bheidh d’iarratas faighte againn, seiceálfaimid go bhfuil na nithe seo a leanas ann:

 1. Foirm/foirmeacha iarratais atá líonta isteach
 2. An t-airgead atá le malartú i.e. nótaí agus/nó boinn
 3. Doiciméid tacaíochta (más gá)

Seiceálfaimid coinníollacha eile más gá, e.g. meáchan, éilliú, etc.

Próiseálfaimid d’iarratas ansin. B’fhéidir go mbeidh orainn tástáil a dhéanamh ar na nótaí agus boinn.

Aisíocaíocht iomlán

Má ghlactar le d’iarratas, íocfaimid an aisíocaíocht iomlán isteach i do rogha cuntas bainc laistigh de 20 lá oibre, de ghnáth.

Aisíocaíocht pháirteach

Mura féidir linn ach aisíocaíocht pháirteach a dhéanamh leat, cuirfimid ár gcinneadh agus do chuid roghanna duit in iúl duit i scríbhinn. Go bunúsach, is féidir leat:

 • Glacadh leis an aisíocaíocht pháirteach: Chun é seo a dhéanamh, tabhair freagra ar ár litir agus aistreoimid an aisíocaíocht pháirteach chuig do rogha cuntas bainc.
 • Diúltú don aisíocaíocht pháirteach: Sa chás seo, ní mór duit freagra a thabhairt ar ár litir agus iarraidh orainn d’iarratas iomlán a chur ar ais chugat gan é a phróiseáil.
 • Achomharc a dhéanamh in aghaidh ár gcinnidh: Míneoimid duit sa litir conas is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh.

Léigh na coinníollacha a bhaineann le haisíocaíocht pháirteach go léir ar ár suíomh Béarla.

Má dhiúltaítear do d’iarratas

Mura gcomhlíonann d’iarratas na coinníollacha go léir, diúltófar do d’iarratas agus cuirfimid ár gcinneadh agus na fáthanna atá leis in iúl duit i scríbhinn. Mar shampla, má tá níos lú ná leath den nóta bainc ar fáil.

I gcásanna áirithe, beidh tú in ann achomharc a dhéanamh. Míneoimid duit sa litir conas is féidir leat achomharc a dhéanamh in aghaidh cinnidh.

Teagmháil

Má tá céisteanna agat faoin tséirbhís seo, téigh i dteagmháil linn.