Conas a chabhraíonn an Banc Ceannais liom mo mhorgáiste a athrú?

Mortgage Switching Banner

Is cinneadh airgeadais an-tábhachtach é morgáiste a thógáil amach.

Dá bhrí sin, tá sé tábhachtach go bhfaighidh tú an margadh is fearr ar an iasacht sin.

Fiú má fhaigheann tú an margadh is fearr nuair a thógann tú amach an mórgáiste, tá seans ann go mbeidh morgáistí níos saoire ar fáil duit le himeacht aimsire.

Ciallaíonn sé sin go bhfeadfadh tú a bheith ag íoc níos mó ar do mhorgáiste ná mar is gá.

Athrú chuig morgáiste eile

Ceann de na bealaí is éasca chun airgead a shábháil ar do mhorgáiste is ea athrú chuig morgáiste níos saoire.

B'fhéidir go mbeadh morgáiste níos saoire ar fáil ó do bhanc féin nó ó iasachtóir eile.

Sa taighde atá déanta againn, léirítear gur féidir le duine amháin as gach cúigear airgead a shábháil ach athrú chuig soláthraí morgáiste eile.

D’fhéadfá méid suntasach airgid a shábháil - na mílte euro b’fhéidir - thar thréimhse an mhorgáiste.

Cé go bhféadfadh daoine méid mór airgid a shábháil, ní athraíonn formhór na ndaoine a bhfuil morgáiste acu chuig tairiscint níos saoire.

Léirítear i dtaighde eile nach n-athraíonn daoine a morgáiste ar na cúiseanna seo a leanas:

  • Ní thuigeann siad gur féidir leo an méid sin airgid a shábháil
  • Síleann siad go bhfuil sé deacair morgáistí a chur i gcomparáid le chéile
  • Creideann siad go bhfuil an próiseas róchasta
  • Síleann siad go dtógann sé an iomarca ama athrú chuig morgáiste eile.

Athrú a éascú

Chun go mbeidh sé níos éasca athrú chuig morgáiste eile, tá bearta tugtha isteach ag Banc Ceannais na hÉireann agus is gá d'iasachtóirí iad a leanúint. .

I mbeagán focal, ciallaíonn na bearta nua go mbeidh ar iasachtóirí an méid seo a leanas a dhéanamh:

  • Fógra a thabhairt duit, 60 lá sula mbeidh deireadh le morgáiste ráta sheasta, faoi roghanna níos saoire atá ar fáil duit
  • A chur in iúl duit cibé acu an féidir leat athrú chuig morgáiste níos saoire bunaithe ar chothromas do thí
  • Buntáistí agus míbhuntáistí aon dreasachtaí morgáiste amhail tairiscintí aisairgid a mhíniú go soiléir duit
  • Comparáid a thabhairt duit ar chostas do mhorgáiste i gcomparáid le roghanna eile a thairgeann siad má iarrann tú an chomparáid sin
  • An t-eolas go léir a bheidh ag teastáil, lena n-áirítear cá fhad a thógfaidh sé, a thabhairt do dhaoine a bheidh ag athrú chuig morgáiste eile
  • Cinneadh a thabhairt duit laistigh de dheich lá oibre tar éis dóibh iarratas comhlánaithe ar mhorgáiste a fháil

Ní mór do bhainc agus do sholáthraithe morgáiste na bearta sin a chur i bhfeidhm faoin 1 Eanáir 2019.

Mortgage-Switcher-Infographic-2018

Tuilleadh eolais

Léigh ár bpreasráiteas chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir lenár mbearta nua um athrú morgáiste.