An Banc Ceannais agus COVID-19

(Is gá fianáin a chur “ar siúl” chun breathnú ar an bhfíseán thíos.)

Athscríbhinn den fhÍseán 'COVID-19 – Tacaíocht do FBManna'
Athscríbhinn den fhíseán 'COVID-19 – Sos íocaíochta'
Athscríbhinn den fhíseán 'COVID-19 – An freagra s’againne ina leith'
Athscríbhinn den fhíseán 'COVID-19 – An geilleagar'
Athscríbhinn den fhíseán 'COVID-19 – Do mhorgáiste'
Athscríbhinn den fhíseán 'COVID-19 – Tacaíocht Morgáiste'

Is turraing mhór do gheilleagar na hÉireann, do gheilleagar an limistéir euro agus do gheilleagar an domhain é leathadh COVID-19 (Coróinvíreas). Tá a thionchar le brath ag teaghlaigh agus ag gnóthaí ar fud na tíre.

Freagairt an Bhainc Ceannais ar COVID-19

Tá an Banc Ceannais ag obair go dian chun an dochar eacnamaíoch do ghnóthaí agus do theaghlaigh sa tír a laghdú. Is éigeandáil sláinte poiblí domhanda í paindéim COVID-19 nach bhfuil a leithéid feicthe ach go fíorannamh cheana.

Ní hamháin go mbíonn tionchar ag COVID-19 ar an tsláinte phoiblí ach, chomh maith leis sin, cuireann sé slite beatha i mbaol. Tá éifeachtaí tromchúiseacha ag an bpaindéim—agus ag na bearta riachtanacha atá á ndéanamh chun í a mhaolú—ar dhaoine, ar ghnóthaí agus ar an ngeilleagar i gcoitinne.

I gcomhréir lenár misean chun cobhsaíocht a choimirciú agus tomhaltóirí a chosaint, is mian leis an mBanc Ceannais na héifeachtaí eacnamaíocha sin a shrianadh agus déanfaidh sé gach ar féidir leis chun tomhaltóirí, teaghlaigh agus gnóthaí a chosaint. Agus sinn ag obair go dlúth lenár bpáirtithe san Eoraip, clúdaíonn na bearta atá á nglacadh againn réimse iomlán ár sainordaithe.

Féach freisin