An Inquiry Pursuant to Part IIIC of the Central Bank Act 1942 concerning permanent tsb p.l.c. (PTSB) & Mr David Guinane

Inquiry Notice

Notice of Substantive Inquiry Hearing

The Substantive Inquiry Hearing in the above entitled Inquiry will commence on Wednesday 21 February 2024 and will sit each day (Monday to Friday), as required, until Friday 15 March 2024 (excluding Tuesday 12 and Wednesday 13 March 2024). This hearing will be held in public at the Mayor Street building, Central Bank of Ireland, Mayor Street, Dublin 1 and will commence at 10:30am daily.

Fógra maidir le hÉisteacht Shubstainteach Fiosrúcháin

Tosóidh an Éisteacht Shubstainteach Fiosrúcháin san Fhiosrúchán thuasluaite Dé Céadaoin an 21 Feabhra 2024 agus suífidh sí gach lá (Luan go hAoine), de réir mar is gá, go dtí Dé hAoine an 15 Márta 2024 (seachas Dé Máirt an 12 Márta agus Dé Céadaoin an 13 Márta 2024). Is go poiblí a sheolfar an éisteacht seo san fhoirgneamh ar Shráid an Mhéara, Banc Ceannais na hÉireann, Sráid an Mhéara, Baile Átha Cliath 1, agus tosóidh sí ag 10:30am gach lá.

Inquiry Member

Mr Peter Hinchliffe

Inquiry Proceedings

2024-02-21 Opening Statement of Mr Peter Hinchliffe | pdf 235 KB 2023-06-26 Opening Statement of Mr Peter Hinchliffe | pdf 229 KB 2023-10-11 Opening Statement of Mr Peter Hinchliffe | pdf 233 KB

Past Inquiry Notices